Prezentare instituție

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea ANCPI.

O.C.P.I. MH controlează și îndrumă toate activitățile privind:

În prezent, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară reprezintă o structura complexă, modernă, care implementează în activitatea sa, tehnologii performante în vederea creșterii nivelului de eficiență. Astfel, a fost implementat sistemul RGI (registru general de intrare), în varianta WEB, prin care se pot aloca și monitoriza lucrările depuse.

  
Anunt privind publicarea pe site-ul ANCPI a Proiectului de Ordin privind autorizarea si recunoasterea autorizarii Data finala a dezbaterilor 10.02.2017
Anunt privind publicarea pe site-ul ANCPI a Proiectului de Ordin privind autorizarea si recunoasterea autorizarii Data finala a dezbaterilor 31.01.2017
Proiect Regulament autorizare_20.01.2017
Programul National de Cadastru si Carte Funciara
  
Program de lucru
  
WWW.MAI-DGA.RO  website unde puteți sesiza faptele de corupție ale angajaților M.A.I.
Linie telefonică gratuită: 0800806806