Prezentare instituție

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea ANCPI.

O.C.P.I. MH controlează și îndrumă toate activitățile privind:

În prezent, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară reprezintă o structura complexă, modernă, care implementează în activitatea sa, tehnologii performante în vederea creșterii nivelului de eficiență. Astfel, a fost implementat sistemul RGI (registru general de intrare), în varianta WEB, prin care se pot aloca și monitoriza lucrările depuse.

  
HOTARARE privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023
  
Program de lucru
  
WWW.MAI-DGA.RO  website unde puteți sesiza faptele de corupție ale angajaților M.A.I.
Linie telefonică gratuită: 0800806806